Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ

Νέα Δράση: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένουμε να ανοίξει

eks epiox slide

Εξοικονομώ-Επιχειρώ

Στόχος του προγράμματος Στόχος του προγράμματος «Εξοικονομώ