Κτηματολόγιο Κέρκυρα – Ημερομηνίες για έναρξη δηλώσεων σε Κέρκυρα, Παξούς, Θεσπρωτία

Κτηματολόγιο Κέρκυρα

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο Κτηματολόγιο για την Κέρκυρα στις 13/11/2023 και θα ολοκληρωθεί στις 13/02/2024.

Κτηματολόγιο Κέρκυρα: Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Καλλικρατικούς Δήμους της Π.Ε. Κέρκυρας (Β. Κέρκυρα, Ν. Κέρκυρα, Κ. Κέρκυρα, Παξοί) και Π.Ε. Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα, Φιλιατρά, Σούλι). Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε κάποιο ακίνητο στις εν λόγω περιοχές, καλείται να το δηλώσει στο κτηματολόγιο με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή του. Τέτοια δικαιώματα είναι η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή), η επικαρπία, η δουλεία (π.χ. διόδου), η υποθήκη, η μακροχρόνια μίσθωση κ.α.

Η δήλωση είναι υποχρεωτική και αφορά στο δικαίωμα που έχει κάποιος επί του ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι αν το ακίνητο βρίσκεται στην κατοχή περισσότερων του ενός ατόμων (έχουν περισσότεροι από έναν δικαίωμα πάνω σε αυτό), τότε πρέπει όλοι να υποβάλλουν δήλωση.

Τι γίνεται αν δεν προλάβω να υποβάλω δήλωση;

Εάν κάποιος δεν υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο εντός της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, τότε το ακίνητό του θα χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και δεν θα μπορεί στην πορεία να λάβει επιδοτήσεις, να το πουλήσει, να το μεταβιβάσει ή να εκδώσει άδεια οικοδομής. Επίσης, σε περίπτωση που η δήλωση πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της προθεσμίας (εκπρόθεσμη δήλωση), υπάρχει ο κίνδυνος κυρώσεων και υπερτιμολόγησης του παγίου τέλους.

Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων είναι τρεις μήνες για τους κατοίκους του εσωτερικού και έξι μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι: 13 Φεβρουαρίου 2024 (κάτοικοι εσωτερικού) και 13 Μαΐου 2024 (κάτοικοι εξωτερικού).

Κτηματολόγιο Κέρκυρα – Επικοινωνία

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας (Νομικοί σύμβουλοι, Μηχανικοί, Οικονομολόγοι κλπ.) προσφέρει υπηρεσία μίας στάσης διευκολύνοντας την όλη διαδικασία. Δείτε το νέο μας γραφείο στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Την νομική συμβουλή και καθοδήγηση για την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Tον έλεγχο των δικαιολογητικών
 • Την σύνταξη και υποβολή του φακέλου στο Κτηματολόγιο
 • Τον εντοπισμό του ακινήτου
 • Την σύνταξη σύγχρονων εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • Την σύνταξη ένορκης βεβαίωσης σε περίπτωση χρησικτησίας
 • Την κατάθεση του φακέλου στο κτηματολόγιο με φυσική παρουσία
 • Τον έλεγχο των δικαιωμάτων στα στάδια της προανάρτησης και ανάρτησης

Κτηματολόγιο Κέρκυρα – Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τα γραφεία μας βρίσκονται:

Κεντρική Κέρκυρα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661082220, 2661080802
Ριζοσπαστών Βουλευτών 4 (έναντι 1ου και 5ου γυμνασίου).

Βόρεια Κέρκυρα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2663063167, 6987425996
Αχαράβη (πλησίον Οπτικά Αράθυμος).

Νότια Κέρκυρα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2662023003, 6987425996
Λευκίμμη 21ης Μαρτίου 163.

Για ετεροδημότες (Αθήνα):

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2103242147
Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου 5ος όροφος.

Εmail επικοινωνίας: ktimakerkyra@gmail.com

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 09:00-21:00

H Trust CC Κέρκυρας αναλαμβάνει με ασφάλεια και υπευθυνότητα την κτηματογράφηση ακινήτων σε Κέρκυρα, Παξούς και Θεσπρωτία. Εποικοινωνία

Πληροφορίες για το Κτηματολόγιο

Τι είναι το Κτηματολόγιο;

Το Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών στο οποίο καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ακίνητο, με την ευθύνη και την εγγύηση του δημοσίου. Περιλαμβάνει συνήθως τα χαρτογραφικά στοιχεία του ακινήτου και πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, τα δικαιώματα κατοχής τους, τις υποθήκες που πιθανώς να υπάρχουν και τυχόν εκκρεμότητες. Στην Ελλάδα το Εθνικό Κτηματολόγιο σκοπεύει να αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα μεταγραφών καθώς και τα Υποθηκοφυλακεία.

Τι δηλώνεται στο Κτηματολόγιο;

Στο Κτηματολόγιο δηλώνονται ιδιοκτησίες ακινήτων και πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά όπως:

 • Διεύθυνση, τοποθεσία, έκταση ακινήτου
 • Χρήση του ακινήτου (Π.χ. κατοικία, επαγγελματικός χώρος, αγροτική χρήση κλπ.)
 • Ιδιοκτήτες ακινήτου (Όνομα, διεύθυνση, μετοχές ιδιοκτησίας κλπ.)
 • Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλεία κ.α.) που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης επί του ακινήτου.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στο Κτηματολόγιο;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε κάποιο ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στο Κτηματολόγιο. Αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά) και για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Τι γίνεται αν δεν δηλώσω το ακίνητό μου στο Κτηματολόγιο;

Η δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο είναι  υποχρεωτική  στην Ελλάδα όπως προαναφέρθηκε και η παράλειψή της μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η μη δήλωση θα έχει ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό του ακινήτου ως αγνώστου ιδιοκτήτη και μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα ή κυρώσεις, όπως απώλεια δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και αποζημίωση για τρίτους που θα αναζητήσουν δικαιώματα επί του ακινήτου. Επιπλέον, μπορεί να καθυστερήσει την επίλυση νομικών διαφορών σχετικά με την ιδιοκτησία του ακινήτου.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση ενός ακινήτου στο κτηματολόγιο ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο κτήσης του ακινήτου:

Με συμβόλαιο

 • Ταυτότητα
 • Ε9
 • Συμβόλαιο
 • Μεταγραφή συμβολαίου
 • Τοπογραφικό ή εντοπισμός

 

Με χρησικτησία

 • Ταυτότητα
 • Ε9
 • Ένορκη
 • Έγγραφο ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης όταν πρόκειται για σπίτι
 • Βεβαίωση καλλιέργειας όταν πρόκειται για αγρό
 • Τοπογραφικό

 

Με διαθήκη

 • Ταυτότητα
 • Ε9
 • Πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης και μη δημοσίευσης διαθήκης από ειρηνοδικείο
 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης και μη δημοσίευσης από πρωτοδικείο (αν ο θάνατος είναι μετά τον Ιανουάριο του 2013 χρειάζονται πιστοποιητικά μόνο από το ειρηνοδικείο)
 • Τίτλος θανόντος
 • Τοπογραφικό ή εντοπισμός

 

Χωρίς διαθήκη

 • Ταυτότητα
 • Ε9
 • Πιστοποιητικά μη αποποίησης και μη δημοσίευσης διαθήκης από ειρηνοδικείο
 • Πιστοποιητικά μη αποποίησης και μη δημοσίευσης διαθήκης από πρωτοδικείο (αν ο θάνατος είναι μετά τον Ιανουάριο του 2013 χρειάζονται πιστοποιητικά μόνο από το ειρηνοδικείο)
 • Πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών
 • Τίτλος θανόντος
 • Τοπογραφικό ή εντοπισμός

Τι πληρώνουμε στο Κτηματολόγιο;

Δικαιώματα σε αστική περιοχή

Το παράβολο του κτηματολογίου ανέρχεται στα 35 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε κύριο χώρο και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους.

Δικαιώματα σε αγροτική περιοχή

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα στον ίδιο ΟΤΑ καταβάλουν πάγιο τέλος για 2 μόνο δικαιώματα (2×35 ευρώ) ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Πως πληρώνεται το πάγιο τέλος Κτηματογράφησης;

Το πάγιο τέλος κτηματογράφησης υπολογίζεται αμέσως μετά την προσωρινή καταχώρηση των στοιχείων δήλωσης και η πληρωμή του μπορεί να γίνει σε όλες τις τράπεζες ή στα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται μόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους.

Ποιος κάνει τις δηλώσεις / καταχωρήσεις στο Κτηματολόγιο;

Οι δηλώσεις στο Κτηματολόγιο μπορούν να γίνουν είτε από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων είτε από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, όπως δικηγόρους, τεχνικούς συμβούλους κ.λπ. Το ανθρώπινο δυναμικό της Trust CC (Δικηγόροι, Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Οικονομολόγοι κτλ.) αναλαμβάνει υπεύθυνα:

 • Την σύνταξη και υποβολή του φακέλου στο Κτηματολόγιο με φυσική παρουσία
 • Την σύνταξη σύγχρονων εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • Τον έλεγχο των δικαιωμάτων στα στάδια της προανάρτησης και της ανάρτησης.