general-image

Φωτοβολταϊκά Στη Στέγη

Αντικείμενο και Στόχος της Δράσης

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα αφορά σε:

Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές για ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους. Το Πρόγραμμα αφορά σε όλη την Επικράτεια και αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τους δικαιούχους όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία.

stegi-main

Προϋπολογισμός της Δράσης – Πηγή Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000 €. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα για τα οποία η δημόσια δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα για τις κατηγορίες ωφελούμενων ως εξής:

 

Πίνακας Κατανομής Δαπάνης

Κατηγορία Ωφελούμενοι Δράση Προϋπολογισμός (€)
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης 35.000.000€
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα ≤20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα ≤40.000€) Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης 85.000.000€
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα >20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα >40.000€) Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης 50.000.000€
Δ Αγρότες Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης 30.000.000€
Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000.000€

 

Για την υπαγωγή κάθε αίτησης λαμβάνεται υπόψη η παροχή κατανάλωσης του ενδιαφερομένου η οποία αναγράφεται και στην Σύμβαση Σύνδεσης που θα έχει ήδη συναφθεί μεταξύ του αιτούντος και του ΔΕΔΔΗΕ. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν.

Κατηγορίες Ωφελούμενων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που έχουν ήδη συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού συστήματος και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, ο φωτοβολταικός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης, ενώ οι ωφελούμενοι της Κατηγορίας Δ (Αγρότες) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταικός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο (νοικοκυριά) ή τον αγρότη που αποτυπώνεται ως αντισυμβαλλόμενος του ΔΕΔΔΗΕ στην Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία έχει ήδη συναφθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης. Για να υποβάλλει αίτηση ένας ωφελούμενος θα πρέπει να:

  • διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του,
  • Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά), πλην της Κατηγόριας Α, να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
  • Στη περίπτωση των αγροτών, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Είδος και ύψος επιχορήγησης

Μέσω του Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης, με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκά σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης, όπως αυτό καθορίζεται στους ακόλουθους πίνακες:

 

Πίνακας 1: Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

 

Κατηγορία Ωφελούμενοι Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW) Ποσοστό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh)
Ισχύς ≤ 5kWp 5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp Χωρητικότητα ≤ 5kWh 5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) 65% 60% 100% 100%
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€) 35% 25% 100% 100%
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€) 30% 20% 90% 90%
Δ Αγρότες 40% 40% 90% 90%

 

Πίνακας 2: Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Κατηγορία Ωφελούμενοι Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW) Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh)
Ισχύς ≤ 5kWp 5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp Χωρητικότητα ≤ 5kWh 5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) 1.200€/kWp 830€/kWp 890€/kWh 820€/kWh
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€) 650€/kWp 350€/kWp 890€/kWh 820€/kWh
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισοδημα > 40.000€) 560€/kWp 280€/kWp 800€/kWh 750€/kWh
Δ Αγρότες 450€/kWp 450€/kWp 600€/kWh 600€/kWh

 

Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Εάν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης, θα διαμορφώνονται με βάση την καθαρή αξία πλέον του αναλογούντος ποσοστού (%) ΦΠΑ. Ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%). Όσον αφορά τη Κατηγορία Δ (Αγρότες), στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), και συνεπώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 100%.