general-image

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών ΜμΕ»

Προδημοσιεύθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 160.000.000 €

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό πρέπει να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Ξενοδοχεία

  • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
  • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

  • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

  • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3), με ενσωμάτωση στο ίδιο Σήμα ΜΗΤΕ.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

  • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
  • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Επενδυτικά Σχέδια και Ποσοστά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες.

Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Για την αξιολόγηση της Δράσης θα εφαρμοστεί η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

ΕΣΠΑ Προδημοσιεύθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»