Κατασκευαστικά (Παλιό)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Αρχιτεκτονικές μελέτες εξωτερικών κι εσωτερικών χώρων
Στατικές μελέτες από οπλισμένο σκυρόδεμα
Μηχανολογικές μελέτες κτιρίων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ
Η Trust μδραστηριοποιείται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα, είτε σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Μέσα από τη συνεχή επίβλεψη κρίσιμων κατασκευαστικών παραμέτρων, διασφαλίζουμε τη χρήση άριστης ποιότητας δομικών υλικών.